Windows XP home (Pro/Home) aanmelding...

U bent alleengebruiker


Veel vragenstellers leggen mij hetvolgende 'probleem' voor: Bij het opstarten van Windows XP (Pro/Home) stopt de computer op het welkomscherm, waar links de tekst staat 'Klik op uw gebruikersnaam om te beginnen' en rechts mijn Naam-knop. Kan ik die klik-handeling niet laten overslaan, zodat mijn computer automatisch doorloopt tot op mijn Bureaublad? Welnu, lezers dat kan alsvolgt:

Vanaf Windows XP, Bureaublad:

1. Druk gelijktijdig op de toetsencombinatie <Ctrl>+<Alt>+<Del> Er verschijnt nu het venster 'Windows Taakbeheer' en op het tabblad 'Gebruikers' ziet u uw eigen naam als gebruiker vermeld. In principe mogen hier geen andere namen staan, wanneer u de enige gebruiker bent.

2. Klik onderaan op de knop 'Afmelden' en bevestig dat door een klik op de 'Ja'-knop.
U wordt nu afgemeld met de mededeling dat uw instellingen worden opgeslagen en vervolgens verschijnt er een nieuw (welkom)scherm. Links staat de tekst 'Klik op uw gebruikersnaam om te beginnen' en rechts de knop met uw naam. (Nogmaals er mag hier alléén de knop staan met uw naam. Soms staat hier bv. ook een knop 'Guest' zo ja dan moet de Guest-account eerst worden uitgeschakeld via Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm.)

3. Gebruik nu 2x achter elkaar de toetsencombinatie <Ctrl>+<Alt>+<Del>. Er verschijnt nu een venstertje : 'Aanmelden bij Windows' met uw naam erin. Dit is een manier om alsnog in te loggen als Administrator!
-Zet de muiscursor achter uw naam en wis deze uit met de BackSpace-toets.
-Type nu in plaats van uw naam Administrator en zet de cursor in het wachtwoord-vak (laat dit verder leeg) , klik vervolgens op de OK-knop.
U wordt nu opnieuw ingelogd, maar nu als Administrator, waardoor u alle rechten heeft om wijzigingen aan te brengen!

4. Ga naar 'Start' -- 'Configuratiescherm' en dan naar 'Gebruikersaccounts'.

5. Kies in het venster 'Gebruikersaccounts' de taak : 'De manier waarop gebruikers zich aan- en afmelden wijzigen'. In het verschijnende venster staan de aanmeld-mogelijkheden. Klik ook even links onder 'Meer Informatie' op 'Aanmeldingsopties'.
Kiest u voor de klasieke aanmeldingsprompt dan dient u de computer te laten herstarten en zult u uwzelf éénmalig moeten aanmelden met uw naam in het gebruikersvak en de cursor in het verder lege wachtwoordvak. Na de volgende herstart zal Windows automatisch moeten doorstarten tot op uw Bureaublad.

Overigens kunt u (indien gewenst) daarna wel weer het 'Welkomscherm' inschakelen, want ook daar zou Windows nu automatisch doorheen moeten lopen tot op het Bureaublad.

© G.Otten.